Projekt från min tid på HFF, Akademin Valand, 2013