Kusinporträtt av Love och Jonatan i Kabusa, Nybrostrand