Gravidfotografering i Kåseberga och på Hammars backar, 2015